รวมบทความธรรมะ

ธรรมะหลวงปู่ดูลย์ (Das Dhammageschenk von Luangpu)                                  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

กับดักความดี         อ.ไพศาล วิสาโล

 

Download
Rezitation Buch 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 3.3 MB