สํานักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม

พระครูวรธรรมพินิต(สมพร วรธมฺโม)

เจ้าอาวาส น.ธ.เอก,ม.3

วัดพุทธเมตตาบารมี เบรเมน

พระมหาชูชาติ ตปสีโล

เจ้าอาวาส ป.ธ.5,น.ธ.เอก,ม.6

วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์

 พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

เจ้าอาวาส

 

 

 


สำนักสงฆ์เมตตาบารมี เมือง ดอร์ทมุนด์ ประเทศเยอรมัน

พระอาจารย์สุยันโต อภิสุริโย (ภิกษุชาวอินโดนีเซีย)

เจ้าอาวาส

 

 

สํานักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์

พระสิวะ ชยเมโธ (จ้งจันศรี)

เจ้าอาวาส น.ธ.เอก, ศน.ม