31-12-2016

สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2017 และร่วมสวดอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกฏ เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น. มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม 38 ท่าน พร้อมพระภิกษุ 4 รูป  เสร็จสิ้นพิธีประมาณ 21:00 น.   กิจกรรมสำเร็จลงด้วยความพร้อมเพรียงเรียบร้อย ทางวัดขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้